SkyBlock duy nhất của nó. Có 22 nhiệm vụ và 9 hòn đảo nhỏ.

Bạn có thể hoàn thành tất cả các nhiệm vụ và tồn tại ở đó?

Lưu ý: Đây là bản đồ đầu tiên của tôi. Bản đồ này có thể có một số thiếu sót, hãy chú ý đến chúng.

Cảm ơn.

Link Tải  Download game

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here